201409192201317

ความรู้เบื้องต้นก่อนทำการตลาดออนไลน์

การทำการตลาดออนไลน์นั้น สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เพราะจะต้องอาศัยความรู้ด้านไอทีเป็นหลักเช่น ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการทำเว็บไซต์ โปรแกรม และการโปรโมทเว็บไซต์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักของตลาด เมื่อศึกษาวิธีการขั้นตอนจากเว็บไซต์ต่างๆ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็มักจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจและยากต่อการทำความเข้าใจ ด